Regulamin - Salon Fryzjerski Gliwice

Jolanta Gorgoń

TEL: 504-925-437
Fryzjer Męski, Fryzjer Damski, Gliwice
Salon urody Jolanta Gorgoń fryzjer

Salon Urody

Jolanta Gorgoń

Fryzjer Męski, Fryzjer Damski, Gliwice Jolanta Gorgoń
Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin i polityka prywatności


Właścicielem sklepu internetowego fryzjerjgorgon.pl jest firma Salon Urody Jolanta Gorgoń z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Jasna 14a/60.  Nr NIP: 631-213-32-05, REGON:241844576.
Warunki sprzedaży
1. Dokonanie zakupu w sklepie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. W momencie złożenia przez Kupującego zamówienia automatycznie dochodzi do zawarcia umowy kupna - sprzedaży produktu lub usługi zawartej w ofercie kupna.
3. Każdy zakupiony produkt posiada 24-miesięczną gwarancję z wyjątkiem gdy w opisie produktu podano inny termin.
4. Wszystkie podawane ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT
5. Domyślnym dowodem zakupu dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest paragon, natomiast w przypadku firm wystawiana zostaje faktura VAT.
Formy płatności ,wysyłka i realizacja bonów upominkowych ( vouchera )
1. Koszty przesyłki pokrywa kupujący wg. obowiązującego cennika widocznego podczas zakupu.
2. Dopuszcza się 3 formy dostawy: przesyłkę pocztową poleconą priorytetową , przesyłkę kurierską lub odbiór osobisty. Wysyłka następuje natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku sprzedawcy.
3. Kupujący jest zobowiązany do dokonywania wpłat według poniższych danych:
   Salon Urody Jolanta Gorgoń
   44-100 Gliwice, ul. Jasna 14a/60
   ING 94 1050 1298 1000 0090 7781 6487
4.Bon podarunkowy „ voucher” jest ważny przez okres sześciu miesięcy od daty zakupu , może zostać zrealizowany na dowolną usługę odstępną w salonie .Realizacja następuje w siedzibie sprzedawcy Salon Urody Jolanta Gorgoń Jasna 14a/60 44-100 Gliwice po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty telefonicznie. W przypadku niewykorzystania całej kwoty podczas jednej wizyty, pozostała kwota zostaje zachowana do zrealizowania przy następnej wizycie , nie podlega wymianie na gotówkę .W przypadku wyboru usługi wyższej wartości niżeli bon różnicę w cenie można dopłacić .
5. Sprzedający nie ma wpływu na godziny doręczania zamawianych przesyłek. Kupujący powinien zapewnić odbiór przesyłki na podany wcześniej adres w przeciągu kilku dni następujących bezpośrednio po dokonaniu zapłaty za towar. Zasadniczo paczki doręczane są następnego dnia roboczego od dnia wysyłki. W wyjątkowych przypadkach niezależnych od firmy Salon Urody Jolanta Gorgoń dostawa może się opóźnić.
6. Kupujący w chwili odbioru przesyłki kurierskiej zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności osoby doręczającej przesyłkę, czy produkt nie został uszkodzony podczas transportu. Jeśli w produkcie widoczne są ubytki mechaniczne Kupujący powinien wypełnić Protokół szkody. Brak protokołu szkody uniemożliwia późniejsze reklamowanie uszkodzeń mechanicznych produktu.
Gwarancja i reklamacje
1. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu jakim jest paragon lub faktura VAT. Dopuszczalne są również inne formy dowodu zakupu jak np. dowód przelewu za dany produkt.
2. Aby zareklamować zakupiony przedmiot należy dołączyć dowód zakupu (oryginał lub kserokopię) i opis uszkodzenia.
3. Przedmiot podlegający reklamacji  należy przesłać na adres Sprzedającego wraz z dołączonym adresem zwrotnym.
4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu przesyłki kurierskiej będą realizowane tylko wtedy, gdy przy odbiorze zostanie sporządzony protokół szkód w obecności osoby dostarczającej przesyłkę. Reklamacja uwzględniona będzie również w przypadku stwierdzenia zaginięcia przesyłki.
5. Proces rozpatrzenia reklamacji trwa do 14 dni od momentu odebrania przez Sprzedającego reklamowanego towaru.
6.   Koszt transportu reklamowanego towaru pokrywa Kupujący. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Kupujący może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów przesyłki, jednak jedynie w przypadku gdy przesyłka została wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej (tj. list polecony czy paczka pocztowa). Niezbędne jest wtedy potwierdzenie nadania wraz z wyraźnie wypełnionymi danymi nadawcy (Kupującego) i adresata (Sprzedającego) oraz dokładnie widoczna kwota. W przypadku, gdy reklamacja będzie rozpatrzona negatywnie, produkt jest odsyłany na koszt Kupującego, a moment nadania wysyłki przez Sprzedającego zależny jest od terminu uregulowania przez Klienta kosztów wysyłki.
Zwroty
1. Klient-osoba fizyczna (konsument) ma prawo do zwrotu towaru w okresie 14 dni od terminu jego otrzymania.
2. Zwrotowi podlega tylko towar nieuszkodzony, zapakowany w oryginalne, nieuszkodzone opakowanie.
3. Za podstawę zwrotu uważa się dowód zakupu towaru
4. Koszty nadania przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
5. Towar należy odesłać na adres siedziby firmy.
6. Zwrot kosztów odbywa się w czasie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sprzedającego zwracanego towaru i dokonywany jest na numer konta bankowego podany wcześniej przez Kupującego.
7. Prawo zwrotu nie przysługuje Klientom firmowym (zakup na fakturę), chyba że sprzedający wyraził taką możliwość.
8. W przypadku zwrotu towaru, Sprzedającemu zostanie zwrócony również koszt przesyłki.
Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień.

4. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Usługodawca.

5. Administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest Sprzedający.

II Zbierane dane


1. Użytkownik może przeglądać Sklep Internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień punktu B poniżej [Dane zbierane automatycznie].

2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

A. Dane w celu realizacji Zamówienia

1. Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia Zamówienia przez Użytkownika jest m.in. podanie danych Użytkownika. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Użytkownika, gdyż Usługodawca oraz Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży, lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.


2. Usługodawca, Sprzedający oraz podmioty trzecie zbierają następujące dane Użytkownika: imiona i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP (w szczególności w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, nick, telefon kontaktowy, adres Dostawy Towaru, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie.

3. Usługodawca zbiera dane Użytkownika w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług i w związku z wykonywaniem tej umowy.

4. Sprzedający zbiera dane Użytkownika w celu zawarcia z nim Umowy Sprzedaży, jak również w związku z jej wykonywaniem.

5. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika podania Loginu oraz Hasła zabezpieczającego Konto. W Haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków.

6. Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.

B. Dane zbierane automatycznie

1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), min. system Google Analytics, Payu

2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego.

III Wykorzystanie danych

1. Dane podane przez Użytkownika Usługodawca oraz Sprzedający wykorzystują do:

a) świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,

b) realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar,

c) przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,

d) wsparcia, realizacji procesów płatności,

e) dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego,

f) prowadzenia działań marketingowych.

2. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci np. newslettera w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Usługodawcę>

3. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Sklepie Internetowym, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości Sklepu Internetowego.

4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników odwiedzających Sklep Internetowy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Sklep Internetowy notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego.

5. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez zmianę (odznaczenie) odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach jego Konta. W przypadku Użytkownika, który nie ma zarejestrowanego Konta, odwołanie zgody może nastąpić telefonicznie poprzez kontakt z Infolinią.

61. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

7. W reklamach zamieszczanych w Sklepie Internetowym mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

IV Prawo dostępu do danych osobowych

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia Zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.

3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu Hasła oraz Loginu. Usługodawca oraz Sprzedający zastrzegają sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

V Zabezpieczenie danych osobowych

1. Usługodawca, Sprzedający oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.

4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę oraz Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.


VII Kontakt

1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie Sklepu Internetowego.

VIII Postanowienia końcowe

1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 21 marca 2013 r.

2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

3. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków. Usługodawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Użytkownika.. Usługodawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Polityki Prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Użytkownika (wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Użytkownika). Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami nowej Polityki Prywatności, o ile nie wypowiedzą Polityki Prywatności w terminie trzydzieści (30) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie Polityki Prywatności. Zmiana Polityki Prywatności, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki Prywatności oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Polityki Prywatności.

4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Salon urody Jolanta Gorgoń fryzjer
Jolanta Gorgoń
ul. Jasna 14A/60
44-100 Gliwice

Salon Fryzjerski

Zapraszam Do Salonu Urody

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego